วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวสารทางหลวง

 

14 ก.พ.
title
นายชยุธ โลหกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 พร้อมด้วย นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับมอบงาน

นายชยุธ โลหกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 พร้อมด้วย นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4115 ตอนควบคุม 0101 ตอน สุคิริน - กรือซอ ระหว่าง กม.1+780 - กม.4+825 ระยะทาง 3.045 กม. ปริมาณงาน 21,720 ตร.ม.จำนวน 6 รายการ ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาที่ นธ.12/2562 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

 

18 ม.ค.
title
แขวงทางหลวงนราธิวาสให้การต้อนรับ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 9.30น. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยนายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง กรมทางหลวงพร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวํญและกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงนราธิวาส โดยการเดินทางมาตรวจราชการคราวนี้ ท่านอธิบดีได้ซักถามและชี้แนะการดำเนินงานต่างๆ โดยมีนายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ

 

วีดีทัศน์
title
วีดิทัศน์ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 2558 - 2565
การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไกล
Presentation โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 สายทาง
title