วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 09/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 40840101 ตอน ปูต๊ะ - นราธิวาส ระหว่าง กม.1+903 - กม.2+909 LT. (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.006 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 09/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 40840101 ตอน ปูต๊ะ - นราธิวาส ยกเลิกแผน
3 08/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูต๊ะ - สะปอม ที่ กม.197+237 NB. ระยะทาง 0.033 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 16 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
4 08/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ทางหลวงหมายเลข 4241 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - ไอร์ตากอ ที่ กม.0+325 RT. ระยะทาง 0.017 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 19 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
5 08/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ที่ กม.198+971 SB เปลี่ยนแปลงแผน
6 08/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ที่ กม.198+971 SB เปลี่ยนแปลงแผน
7 07/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ทางหลวงหมายเลข 4241 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน - ไอร์ตากอ ที่ กม.0+325 RT. ระยะทาง 0.017 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 19 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ที่ กม.198+971 SB เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 07/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 40840101 ตอน ปูต๊ะ - นราธิวาส เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 07/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูต๊ะ - สะปอม ที่ กม.197+237 NB. ระยะทาง 0.033 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 16 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 157 รายการ