วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ประวัติแขวงทางหลวงนราธิวาส
ลงวันที่ 07/12/2561

แขวงทางหลวงนราธิวาส เดิมชื่อ แขวงการทางนราธิวาส ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 

โดยแยกออกจากแขวงการทางปัตตานี เปิดเป็นสำนักงานชั่วคราว ณ สามแยกในเมืองนราธิวาส (ที่ทำการตำรวจทางหลวง สามแยกบายพาสในปัจจุบัน) และย้ายมาอยู่ที่ สำนักงานแขวงทางหลวงนราธิวาสในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2512 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นแขวงทางหลวงนราธิวาส เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

แขวงทางหลวงนราธิวาส
ตั้งอยู่ที่  ถนนสุริยะประดิษฐ์  ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 073-511108     Fax. 073-513569
https://www.facebook.com/Narathiwathighwaydistrict/?ref=aymt_homepage_panel

http://narathiwat.doh.go.th/narathiwat


'