วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 15/02/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
2 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ID 641531270 30/11/2563 นธ.15/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
3 จ้างเหมาบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตะโล๊หะลอ - ศรีสาคร ระหว่าง กม.27+590 - กม.31+150 ระยะทาง 3.560 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 24 รายการ ID 641504092 20/10/2563 นธ.21/2564 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
4 จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกสุมุ - บ้านโคก ตอน 1 ระหว่าง กม.12+324 - กม.15+600 ระยะทาง 3.276 กม. ปริมาณงาน 47,220 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ ID 643761 30/10/2563 นธ.8/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
5 จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0101 ตอน นราธิวาส - มะนังตายอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+450 ระยะทาง 1.450 กม. ปริมาณงาน 32,350 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ ID 641100 10/11/2563 นธ.12/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
6 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0103 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก ระหว่าง กม.16+911 - กม.19+445 ระยะทาง 2.534 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 30 รายการ ID 641501071 31/10/2563 นธ.19/2564 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
7 จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101 ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+500 - กม.3+170 ระยะทาง 2.670 กม. ปริมาณงาน 26,350 ตร.ม. ID 643764 28/10/2563 เอกสารจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก นธ.9/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
8 จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101 ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ตอน 1 ระหว่าง กม.14+500 - กม.19+100 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.800 กม. ปริมาณงาน 28,500 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ ID 643762 22/10/2563 14/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
9 จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0101 ตอน นราธิวาส - มะนังตายอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+450 ระยะทาง 1.450 กม. ปริมาณงาน 32,350 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ ID 641100 10/11/2563 นธ.31/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
10 จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ - บ้านทอน ระหว่าง กม.37+005 - กม.38+654 ระยะทาง 1.649 กม. ปริมาณงาน 26,805 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ ID 641157 28/10/2563 นธ.10/2564 ลว. 10 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
11 จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0101 ตอน เขากง - โคกสุมุ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+050 ระยะทาง 1.050 กม. ปริมาณงาน 15,785 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ ID 641132 12/10/2563 เลขที่ นธ.14-2564 ลว. 10 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
12 จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0102 ตอน ไอร์ซือเร๊ะ - ไอร์ตากอ ตอน 2 ระหว่าง กม.40+000 - กม.42+420 ระยะทาง 2.420 กม. ปริมาณงาน 29,900 ตร.ม. ID 643765 06/10/2563 นธ.13/2564 ลว. 10 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
13 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนราธิวาส จ.นราธิวาส 1 แห่ง ID 64205265 05/10/2563 นธ.2/2564 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 22/09/2563 317/60/63/260 แขวงทางหลวงนราธิวาส
15 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 02/07/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
แสดง 1 ถึง 15 จาก 26 รายการ