วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 22/09/2563 317/60/63/260 แขวงทางหลวงนราธิวาส
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 02/07/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
3 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง 06/12/2562 317/-/63/14 แขวงทางหลวงนราธิวาส
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 29/10/2562 317/35/63/1 แขวงทางหลวงนราธิวาส
5 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม-ปาเสมัส ระหว่าง กม.241+250 - กม.241+750 SB, NB (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 0.500 กม. ปริมาณงาน 0.500 กม. จำนวน 11 รายการ 24/05/2562 นธ.47/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส
6 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๐๐๔๒๐๓๐๑ ตอน กอตอ – ปูต๊ะ ที่ กม.๑๗๖+๐๙๐, กม.๑๘๒+๕๙๔, กม.๑๙๑+๗๒๑ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๕ ๐๑๐๑ ตอน สุคิริน – กรือซอ ที่ กม.๑+๒๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๗๐๑๐๐ ตอน สุคิริน – โต๊ะโม๊ะ ที่ กม.๗+๕๐๐ 23/04/2562 นธ.46/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส
7 จ้างเหมางานป้ายจราจร ทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร(ป้ายเตือนแนวทาง) ทล.40560101 ตอน เขากง-โคกสุมุ , ทล.40560102 ตอน โคกสุมุ-บ้านโคก และ ทล.43220100 ตอน ยานิง-บูเก๊ะตาโมง ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 4 รายการ 25/03/2562 นธ.45/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส
8 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 01/03/2562 นธ.43/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส
9 งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ID 42129 ทางหลวงหมายเลข 4216 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางเข้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.2+530 - กม.4+670 และทางหลวงหมายเลข 4216 ตอนควบคุม 0103 ตอน ทางแยกเข้าพระตำหนัก ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+133 ปริมาณงาน 22,300 ตร.ม. 11/12/2561 นธ.36/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส
10 งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ID 42134 ทางหลวงหมายเลข 4328 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวเขา - เขาตันหยง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 ปริมาณงาน 22,250 ตร.ม. จำนวน 5 รายการ 12/12/2561 นธ.40/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส
11 งานจ้างเหมาซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ID 42131 ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ ตอน 1 ระหว่าง 191+258 - กม.191+875 SB, NB ระยะทาง 0.617 กม. ปริมาณงาน 14,439 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 12/12/2561 นธ.39/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส
12 จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ID 42303 ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ กม.22+475 - กม.24+000 ระยะทาง 1.525 กม. ปริมาณงาน 14,450 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 11/12/2561 นธ.37/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส
13 จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ID 42128 ทางหลวงหมายเลข 4207 ตอนควบคุม ตอน สุคิริน - โต๊ะโม๊ะ ระหว่าง กม.7+583 - กม.9+950 ระยะทาง 2.367 กม. ปริมาณงาน 21,303 9 ตร.ม. จำนวน 5 รายการ 11/12/2561 นธ.38/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ