f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 พร้อมด้วยนายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ร่วมตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 ระหว่าง กม.18+500.000 - กม.22+000.000 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและผู้รับจ้างได้ขอส่งงานงวดที่ 9 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ตามสัญญาที่ สท.1/17/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 #สำนักก่อสร้างทางที่1 #แขวงทางหลวงปัตตานี #สำนักงานทางหลวงที่18 #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586