วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 28/07/2563 นายธวัชชัย เผนานนท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาสฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
2 03/06/2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 29/05/2563 หมวดทางหลวงตากใบ ร่วมกับ อบต.ไพรวัล เข้าดับไฟป่าข้างทางหลวง
4 27/05/2563 ต้อนรับ พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน และคณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
5 19/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ลงพื้นที่วัดค่าความเรียบ IRI ของงานสัญญา ปี 2561
6 22/05/2562 การประชุมแนวทางการประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย เพื่อคัดเลือกหัวหน้าหมวดทางหลวง ระดับดีและดีเด่น ประจำปี 2562
7 30/04/2562 นายชยุธ โลหกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 ร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตะโล๊ะหะลอ - ศรีสาคร
8 26/04/2562 เสร็จแล้ว! ถนนเชื่อมสนามบินนราธิวาส เลี่ยงผ่านตัวเมือง
9 24/04/2562 นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 เป็นประธานในการประชุมหารือ การก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4217
10 23/04/2562 หัวหน้าหมวดทางหลวง และหัวหน้างาน ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน
11 22/04/2562 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และคณะ ร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหาร สำนักงานทางหลวงที่18
12 27/03/2562 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
13 21/03/2562 หน่วยต้นไม้และสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
14 18/03/2562 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส เป็นตัวแทน ชมรมหมวดทางหลวง และกองทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ชมรมหมวดทางหลวง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว
15 07/03/2562 นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารื้อย้ายที่ดิน