วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 03/06/2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
2 29/05/2563 หมวดทางหลวงตากใบ ร่วมกับ อบต.ไพรวัล เข้าดับไฟป่าข้างทางหลวง
3 27/05/2563 ต้อนรับ พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน และคณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
4 19/06/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ลงพื้นที่วัดค่าความเรียบ IRI ของงานสัญญา ปี 2561
5 22/05/2562 การประชุมแนวทางการประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย เพื่อคัดเลือกหัวหน้าหมวดทางหลวง ระดับดีและดีเด่น ประจำปี 2562
6 30/04/2562 นายชยุธ โลหกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 ร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตะโล๊ะหะลอ - ศรีสาคร
7 26/04/2562 เสร็จแล้ว! ถนนเชื่อมสนามบินนราธิวาส เลี่ยงผ่านตัวเมือง
8 24/04/2562 นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 เป็นประธานในการประชุมหารือ การก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4217
9 23/04/2562 หัวหน้าหมวดทางหลวง และหัวหน้างาน ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน
10 22/04/2562 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และคณะ ร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหาร สำนักงานทางหลวงที่18
11 27/03/2562 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
12 21/03/2562 หน่วยต้นไม้และสวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
13 18/03/2562 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส เป็นตัวแทน ชมรมหมวดทางหลวง และกองทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ชมรมหมวดทางหลวง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว
14 07/03/2562 นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารื้อย้ายที่ดิน
15 06/03/2562 นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 2 เข้าตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษา กรณีงานหินในเส้นทาง