วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 06/03/2562 นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 2 เข้าตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษา กรณีงานหินในเส้นทาง
17 27/02/2562 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์
18 25/02/2562 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับมอบงานจ้างเหมาซ่อมทางผิวแอสฟัลต์
19 14/02/2562 นายชยุธ โลหกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 พร้อมด้วย นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และผู้ควบคุมงานร่วมตรวจรับมอบงาน
20 18/01/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาสให้การต้อนรับ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง
21 27/12/2561 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
22 25/12/2561 กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
23 18/12/2561 รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ร่วมตรวจรับมอบงานเสริมผิวแอสฟัลต์
24 05/12/2561 แขวงทางหลวงนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561
25 09/11/2561 แขวงทางหลวงนราธิวาส ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส มอบนโยบายแก่นายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ
26 08/11/2561 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวง ฯ เข้าร่วม กิจกรรม หมอชวนวิ่ง
27 06/11/2561 นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผอ.ขท.นธ เข้าร่วมประชุม ณ.ด่านศุลกากร บูเก๊ะตา