วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 05/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 30 รายการ 02/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
4 วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 02/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
5 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น 02/04/2564 เลขที่ 317/35/64/09 แขวงทางหลวงนราธิวาส
6 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 02/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
7 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 02/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
8 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2รายการ 01/04/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
9 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 29/03/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
10 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 29/03/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
11 จ้างเหมางานสะพาน (ทาสีราวสะพาน) 29/03/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
12 จ้างเหมาย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 29/03/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
13 จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 0101 ตอน สุคิริน - กรือซอ กม..5+615 - กม.5+941 ระยะทาง 0.326 กิโลเมตร 29/03/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
14 ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน 26/03/2564 317/08/64/115 แขวงทางหลวงนราธิวาส
15 ซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6079-05-5 24/03/2564 317/-/64/113 แขวงทางหลวงนราธิวาส
แสดง 1 ถึง 15 จาก 364 รายการ