วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานปลูกต้นไม้ 03/07/2563 นธ.47/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
2 ซื่อวัสดุโยธา จำวนว 4 รายการ 02/07/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 02/07/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 44 รายการ 02/07/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 02/07/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
6 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.9+650 23/06/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
7 จ้างเหมาถางป่า ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ ระหว่าง กม.187+000 - กม.192+300 ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร 23/06/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
8 จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควบคุม 0100 ตอน บูเก๊ะตา - สอวอนอก ระหว่าง กม.8+866 -กม.8+881 ระยะทาง 0.015 กิโลเมตร 23/06/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 23/06/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
10 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 23/06/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
11 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4168 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต้นไทร - ปะลุกาสาเมาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+513 - กม.4+555 LT.,RT. ระยะทาง 3.555 กม.และทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0103 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก ระหว่าง กม.39+570 - กม.39+746 LT.,RT. ระยะทาง 0.176 กม. 23/06/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/06/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 05/05/2563 317/30/63/114 แขวงทางหลวงนราธิวาส
14 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 82-0038-94-5 12/05/2563 317/-/63/117 แขวงทางหลวงนราธิวาส
15 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 40-6216-11-8 12/05/2563 317/-/63/118 แขวงทางหลวงนราธิวาส
แสดง 1 ถึง 15 จาก 70 รายการ