วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 24/09/2563 317/35/63/265 แขวงทางหลวงนราธิวาส
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 23/09/2563 317/60/63/264 แขวงทางหลวงนราธิวาส
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23/09/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23/09/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 22/09/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
6 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0103 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก ที่ กม.39+600 21/09/2563 317/-/63/258 แขวงทางหลวงนราธิวาส
7 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ 21/09/2563 317/60/63/257 แขวงทางหลวงนราธิวาส
8 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน ๔๒ รายการ 21/09/2563 317/60/63/256 แขวงทางหลวงนราธิวาส
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 21/09/2563 317/30/63/192 แขวงทางหลวงนราธิวาส
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 21/09/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
11 จ้างเหมางานปะซ่อม ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.17+686 - กม.17+817 18/09/2563 317/-/63/253 แขวงทางหลวงนราธิวาส
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 16/09/2563 317/0/63/189 แขวงทางหลวงนราธิวาส
13 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 68-6219-96-2 15/09/2563 317/-/63/188 แขวงทางหลวงนราธิวาส
14 จ้างเหมางานปะซ่อม ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ระหว่าง กม.17+600 - กม.17+686 15/09/2563 317/-/63/248 แขวงทางหลวงนราธิวาส
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ 14/09/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
แสดง 1 ถึง 15 จาก 156 รายการ