วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 09/06/2563 นธ.2/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
2 ประกาศขายทอดตลาด นธ.1/2563 งานเงินทุน 13/03/2563 นธ.1/2563 (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงนราธิวาส
3 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินงบประมาณ จำนวน 28 รายการ 23/01/2563 นธ.2/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานเงินงบประมาณ จำนวน 12 รายการ 23/01/2563 นธ.1/2563 แขวงทางหลวงนราธิวาส
5 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 14/08/2562 นธ.5/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส
6 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 14/08/2562 นธ.4/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส
7 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินงบประมาณ จำนวน 16 รายการ 23/07/2562 นธ.2/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส
8 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานเงินงบประมาณ จำนวน 17 รายการ 23/07/2562 นธ.1/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส
9 ประกาศขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 31/07/2562 นธ.3/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ