วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) 09/04/2564 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
2 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาส 3 ( เม.ย. 63 - มิ.ย. 63 ) 11/07/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/06/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
4 จ้างเหมางานถางป่า ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม - ปาเสมัส ระหว่าง กม.212+000 - กม.213+000 LT., กม.216+700 - กม.219+560 LT., กม.211+988 - กม.214+000 RT. 01/06/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
5 จ้างเหมางานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน (ต่อความสูง BARRIER CURB AND GUTTER) ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม - ปาเสมัส ระหว่าง กม.248+850 - กม.249+200 ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร 01/06/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
6 จ้างเหมางานสะพาน (ทาสีราวสะพาน) ในเส้นทางควบคุมแขวงทางหลวงนราธิวาส 2 สายทาง 2 ตอนควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 - แขวงทางหลวงนราธิวาส
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ