วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานปลูกต้นไม้ 03/07/2563 1,551,910.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื่อวัสดุโยธา จำวนว 4 รายการ 02/07/2563 16,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 02/07/2563 138,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 44 รายการ 02/07/2563 499,295.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 02/07/2563 19,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.9+650 23/06/2563 45,485.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาถางป่า ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ ระหว่าง กม.187+000 - กม.192+300 ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร 23/06/2563 316,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควบคุม 0100 ตอน บูเก๊ะตา - สอวอนอก ระหว่าง กม.8+866 -กม.8+881 ระยะทาง 0.015 กิโลเมตร 23/06/2563 219,065.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 23/06/2563 183,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 23/06/2563 5,385.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4168 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต้นไทร - ปะลุกาสาเมาะ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+513 - กม.4+555 LT.,RT. ระยะทาง 3.555 กม.และทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0103 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก ระหว่าง กม.39+570 - กม.39+746 LT.,RT. ระยะทาง 0.176 กม. 23/06/2563 432,212.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/06/2563 69,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 05/05/2563 77,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 82-0038-94-5 12/05/2563 10,405.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 40-6216-11-8 12/05/2563 16,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 83 รายการ