วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนราธิวาส ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) 09/04/2564 104,658.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/04/2564 18,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 05/04/2564 223,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 30 รายการ 02/04/2564 499,595.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนราธิวาส วัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 02/04/2564 62,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น 02/04/2564 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 02/04/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 02/04/2564 363,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2รายการ 01/04/2564 363,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ 29/03/2564 20,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนราธิวาส วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 29/03/2564 224,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานสะพาน (ทาสีราวสะพาน) 29/03/2564 372,047.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 29/03/2564 9,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 0101 ตอน สุคิริน - กรือซอ กม..5+615 - กม.5+941 ระยะทาง 0.326 กิโลเมตร 29/03/2564 455,966.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนราธิวาส ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน 26/03/2564 8,628.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 386 รายการ