วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
สำนักงานทางหลวงที่ 18 ลงพื้นที่วัดค่าความเรียบ IRI ของงานสัญญา ปี 2561
ลงวันที่ 20/06/2562

นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และหัวหน้าหมวดทางหลวง ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงที่ 18 ขณะลงพื้นที่วัดค่าความเรียบ IRI ของงานสัญญา ปี 2561


'