วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
การประชุมแนวทางการประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย เพื่อคัดเลือกหัวหน้าหมวดทางหลวง ระดับดีและดีเด่น ประจำปี 2562
ลงวันที่ 23/05/2562

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 2 เป็นประธานในการประชุมแนวทางการประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย เพื่อคัดเลือกหัวหน้าหมวดทางหลวง ระดับดีและดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัดและคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 18


'