วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 เป็นประธานในการประชุมหารือ การก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4217
ลงวันที่ 25/04/2562

นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 เป็นประธานในการประชุมหารือ การก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ - ไอร์ตากอ ตอน 1 กม.19+625 - กม.20+350 ระยะทาง 0.725 กิโลเมตร ในงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560


'