วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
หัวหน้าหมวดทางหลวง และหัวหน้างาน ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน
ลงวันที่ 23/04/2562

หัวหน้าหมวดทางหลวง และหัวหน้างาน ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน ของแขวงทางหลวงนราธิวาส โดย นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม


'