วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส เป็นตัวแทน ชมรมหมวดทางหลวง และกองทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ชมรมหมวดทางหลวง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว
ลงวันที่ 18/03/2562

นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส เป็นตัวแทน ชมรมหมวดทางหลวง และกองทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ชมรมหมวดทางหลวง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว กรณี นายมานิต ไชยรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราวหมวดทางหลวงระแงะ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23:30น.


'