วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ต้อนรับ พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน และคณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
ลงวันที่ 27/05/2563

นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส และคณะผู้บริหาร  ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ต้อนรับ พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน และคณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในการเดินทางตรวจเยี่ยมในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต้านภัยโควิด-19 เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินโครงการและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยคณะจะมาพบปะกับผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563?

ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกไร่ใหญ่? ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี

ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี

ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านตอหลัง ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ


'