วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 37 รายการ 14/11/2562 317/45/63/3 แขวงทางหลวงนราธิวาส
17 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 15/11/2562 317/-/63/4 แขวงทางหลวงนราธิวาส
18 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 07/11/2562 317/35/63/2 แขวงทางหลวงนราธิวาส
19 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 29/10/2562 317/35/63/1 แขวงทางหลวงนราธิวาส
แสดง 16 ถึง 19 จาก 19 รายการ