วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
เสร็จแล้ว! ถนนเชื่อมสนามบินนราธิวาส เลี่ยงผ่านตัวเมือง
ลงวันที่ 30/04/2562

กรมทางหลวงก่อสร้างทางเข้าสนามบินนราธิวาสเสร็จแล้ว ลดระยะทางกว่า 16 กม. โดยไม่ผ่านตัวเมือง เพิ่มศักยภาพในการเดินทางและแก้ปัญหาจราจรติดขัด

กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ทล. ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวง สายแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ปาลอปาต๊ะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าท่าอากาศยานนราธิวาส ระหว่าง กม.0+000-11+200 และ กม.9+792-12.+570 รวมระยะทางประมาณ 13.978 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอยี่ง้อ อำเภอบาเจาะ และอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เสร็จแล้ว

โดยรูปแบบเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) และมาตรฐานทางชั้น 1 (2 ช่องจราจร) รวมทั้งได้ติดตั้งไฟฟ้าสว่าง ไฟสัญญาณจราจร และไฟกะพริบบนทางหลวงสายดังกล่าว

สำหรับโครงการดังกล่าวจะช่วยลดระยะทางจาก บ.ปาลอบาต๊ะ ถึงสนามบินนราธิวาส โดยไม่ผ่านตัวเมืองนราธิวาส ได้ประมาณ 16 กิโลเมตร ซึ่งจากเดิมมีระยะเดินทางประมาณ 30 กิโลเมตร (ผ่านตัวเมืองนราธิวาส) ทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง รวมทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นในตัวเมืองนราธิวาสอีกด้วย


'